"Planınız 1 yıl içinse prinç ekin, 10 yıl içinse ağaç dikin, 100 yıl içinse insanları eğitin."
Huang Che
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Muhammet TASA
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Özgeçmiş 1963 Konya doğumludur. Ayşegül ve Nesrin Kardeşler İlkokulu, Konya İmam Hatip Ortaokulu ve Sarayönü İmam Hatip Lisesi mezunudur. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş ve 1986 yılı 27 Ocak tarihinde Ankara Bahçelievler Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanmıştır. Aynı yılın Ekim ayında Ankara Yenimahalle Merkez İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanmıştır. 2001 ve 2002 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığınca Ürdün Amman'da Arapça dil kurslarına bursiyer olarak gönderilmiştir. 1994 yılında askerliğini Burdur'da yapmıştır. Aynı yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde İmam Hatip Liseleri Müfredat Komisyonunda görev almıştır. 1995-1996 yıllarında Ankara Çankaya İncesu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştıktan sonra tekrar Ankara Yenimahalle Merkez İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanmıştır. 27-10-1997 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olmuştur. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim Dalında Yüksek Lisansını, 06-06-2002 yılında yine aynı anabilim dalı ve aynı enstütüde Doktorasını tamamlamıştır. 17 Ekim 2008 tarihinde Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalında Doçent olmuştur. 12 Şubat 2009'da Yrd. Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 12.06.2009 tarihinde Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 27 Aralık 2012 tarihinde Konya Üniversitesi 11-04-2012 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat fakültesinde çalışmaktadır.
Konya'da yayınlanan Marife Dergisinde yayın kurulu üyesidir.
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk
Lisans Tarihi 05.09.1985
Lisans Tezi Kadınların Riyaseti
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Ankara
Yüksek Lisans Tarihi 07.06.1996
Yüksek Lisans Tezi Hâmid b. Ali b. İbrahim el-‘Imâdîye Ait Et-Tafsîl Fi'l-Farkı Beyne't-Tefsîr Ve't-Te'vîl Adlı Eserin Tahkîki
Doktora Yaptığı Üniversite Ankara
Doktora Tarihi 06.06.2002
Doktora Tezi Kur'ân'da Cümle Yapısı
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 12.02.2009
Doçent Atandığı Tarih 12.06.2009
Adres Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 42090 Meram Konya
Telefon 332-3238250
Oda No 405
Dahili 8121
Cep Telefonu 5373912476
Web Adresi http://www.ilahiyat.konya.edu.tr/~mtasa/index.html
E-posta mtasa@selcuk.edu.tr
Diğer E-posta mhtasa@gmail.com
Telif Kitapları
İbnu's-Semmân ve Şiirleri
Kur'ân'da Cümle Yapısı
Hâmid b. Ali b. İbrahim el-‘Imâdîye Ait Et-Tafsîl Fi'l-Farkı Beyne't-Tefsîr Ve't-Te'vîl Adlı Eserin Tahkîki
Arapça Yazı Defteri
Çeviri Kitapları
Şafak Akıncıları
Bölüm Yazarlıkları
Anlatımlı Arapça
Sarf Bilgisi
Pratik Arapça
İmam Hatip Liseleri İçin Arapça Lise 1
İmam Hatip Liseleri İçin Arapça Lise 2
Arapça Öğretmen Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 1
Arapça Öğretmen Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 2
Arapça Öğretmen Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 3
Arapça Öğretmen Kitabı İmam Hatip Liseleri Lise 1-2
Arapça Yardımcı Ders Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 1
Arapça Yardımcı Ders Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 2
Arapça Yardımcı Ders Kitabı İmam Hatip Liseleri Orta 3
Arapça Metinler
Anlatımlı Belâğat
Hakemli Makaleleri
Leyla el-Ahyeliyye’nin Şiirinde Tevbe b. el-Humeyyir’in Portresi
تشنيف الأسماع في إفادة لو للامتناع لحامد بن علي بن إبراهيم العمادي
Suriye Öykücülerinden Mâcid Reşîd el-‘Uveyyid’in Sıcak Bir Yazı
Necîb el-Kîlânî'nin Talâi'u'l-Fecr Adlı Romanı
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık ve Lisans Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme
Hakemsiz Makaleleri
Çağdaş Suriye Öykücülüğüne Genel Bir Bakış
Çevirileri
Hâmid b. Ali b. İbrahim el-‘Imâdîye Ait Et-Tafsîl Fi'l-Farkı Beyne't-Tefsîr Ve't-Te'vîl Adlı Risâlenin Tercümesi
Çağdaş Buda
İstasyon
Tezleri
Kadınların Riyaseti
Bildirileri
Contributions of A Web-Based System Design to Solve the Measurement and Assessment Complications Confronted in the Foreign Language Teaching (The Case of Arabic Language)
Kütüphanesindeki Eserler
A dictionary of Modern Written Arabic
An English Arabic Dictionary of the collaquial Arabic of Egypt قاموس اللهجة العامية المصرية
Arap Dilinde Deyimler ve Atasözleri
Arap Dilinde Edatlar الأدوات
Arap Dilinde Edatlar الأدوات في اللغة العربية
Arap Dilinde Zaman Açısından Fiiller
Arap Edebiyatı Târihi
Arap Edebiyatı Tarihi Cahiliye Dönemi
Arap Edebiyatı Tarihi Sadru'l-İslam Dönemi
Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar Belagat
Arap Edebiyatında Kaynaklar
Arapça - Türkçe Türkçe - Arapça Atasözleri ve Deyimler
Arapça Çeviri Kılavuzu
Arapça Dil Bilgisi Sarf
Arapça Dil Bilgisi Sarf-Nahiv Kitabı
Arapça Dilbilgisi
Arapça Dilbilgisi
Arapça Dilbilgisi
Arapça Dilbilgisi Sarf
Arapça Fiil Çekimleri ve Sarf Bilgisi
Arapça İmlâ Kılavuzu
Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi
Arapça Öğretiminde Temel Bilgiler
Arapça Seçme Metinler
Arapça Test Kılavuzu
Arapça Test Klavuzu
Arapça Türkçe Sözlük المعجم العربي الحديث
Arapça Yazma ve Okuma Kılavuzu
Arapça'da Edatlar
Arapça'dan Türkçe'ye Tercüme Çalışmaları 2 Seçme Şiirler ve Açıklamaları
Arapçada Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri
Arapçada Fiil Kipleri ve Yardımcıları
Belâgat Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri
Belağat Terimleri Ansiklopedisi
Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risale Fi'l - İsti'are'si
Cahiliye Şiiri Üzerine
el-Mevârid Türkçe Arapça Lügat
Erdem Nerede?
Eski Arap Şiiri
Feyzü'l-Furkân Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm Meali
Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihlere Çevirme Kılavuzu
İbn Hişâm ve Muğni'l-Labîbi
İbnu'n-Nahhâs el-Halebî ve Şiirleri
İmam Hatip Lisesi Arapça Lise 1-2-3-4 اللغة العربية
İslam Öncesi Araplar ve Dinleri
İşlevsel Özellikleri ve Tercüme Teknikleri Açısından Arapça'da Edatlar Örnek Tercüme Metinlerle Destekli Çözümleme Yöntemleri
İzhâr ve Tercümesi
Kalkaşendî'nin Hayatı Eserleri ve Arap Edebiyatındaki Yeri (Yüksek Lisans Semineri) Süleyman Fazıl Uysal (Ödünç)
Kendi Kendine Modern Arapça Öğretimi العربية للناشئن منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية كتاب التلميذ
Kur'an Dili Arapça
Kur'an Mesajı meal - tefsir
Kur'ân-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meâli
Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Meâli
Kur'ân'da ve Hadîs Kaynaklı Arapça Dilbilgisi
Lâmiyyetu'l-Arab Unvânu'l-Hikem Lâmiyyetu'l-Acem ve Tercümeleri لامية العرب عنون الحكم لامية العجم
Lebîd b. Rabîa ve Mu'allakası'nda Tasvîr
Libya'nın Vatan Şairi Ahmed Refîk el-Mehdevî Hayatı ve Edebî Kişiliği
Metin ve Alıştırmalarla Uygulamalı Arapça Dilbilgisi
Modern Metodlu Uygulamalı Tahlilli ve Araştırmalı Arapça İlk ve İleri Dilbilgisi
Muhtasar Arapça Cümle Kalıpları
Örnekleriye Arapçada Bağlaçlar ve Yapılar
Örneklerle Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler
Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi
The Meaning of the Glorious qur'ân
Türkçe Arapça Kapsamlı Sözlük
Türkçe Çevirileriyle Arapça Şeçme Hikayeler
Uygulamalı Arapça Öğretimi 1. Kitap
Yedi Askı Arap Edebiyatının Harikaları المعلقات السبع
أثر القرآن الكريم في اللغة العربية
أدب القصة في سورية
أدوات الربط في العربية المعاصرة
أساس البلاغة
أسرار البلاغة
أسرار البلاغة في علم البيان
أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام ويليه كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
أعلام الفكر في دمشق
أمالي الزجاجي
أمثال دمشق الشعبية
أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها
أهل القلم ودورهم في الحياة الثقافية في مدينة دمشق خلال الفترة 1171-1172 هـ\1708-1758 م
إعجاز القرآن
إعراب الحديث النبوي
إعراب القرآن
إعراب القرآن الكريم
إعلام الورى بمن وُلِّي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى
إعلام الورى بمن وُلِّي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى
ابن معصوم المدني شاعرا 1052-1120 هـ
اشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية
الأتباع والمزاوَجة
الأدب العربي المعاصر في مصر
الأدب المقارن
الأصمعيات اختيار الأصمعي
الأصول في النحو
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف
الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
البردة شرحا وإعرابا وبلاغة لطلاب المعاهد والجامعات
البصائر والذخائر
البلاغة العربية بين التقليد والتجديد
البلاغة العربية علم المعاني
البلاغة العربية علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين
البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع
البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري
البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني
البيان في ضوء أساليب القرآن
التبيان في البيان
التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية في قواعد النحو والإعراب
التحقيق في كلمات القرآن الكريم
التدريبات اللغوية للسنة الأولى
التدريبات اللغوية للسنة الثالثة
التدريبات اللغوية للسنة الثانية
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية
التركية من غير معلم طريقة سهلة لتعلم اللغة التركية في أقصر وقت
التصوير البياني في شعر المتنبي
التعجب صيغة وأبنية دراسة لغوية نحوية مقارنة
التعريفات
التفسير الميسر في العقيدة والشريعة والمنهج
التفسير والتفاسير الحديثة
الجاليات الأولروبية في بلاد الشام غي العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر العاشر والحادي عشر الهجريين
الجدول في إعراب القرآن
الجمهرة المختار من الشعر الربي الجزء الأول العصر الجاهلي
الجمهرة المختار من الشعر الربي الجزء الثاني العصر الإسلامي والأموي
الجمهرة المختار من الشعر الربي بمختلف عصوره
الجنى الداني في حروف المباني
الحركة الأدبية في بلاد الشام خلال القرن الثامن عشر
الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين
الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية من 17 جمادى الآخرة حتى غرة شعبان سنة 1101 هـ
الحقيقة والمُجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز بلاد الشام ج 1 البقاع المصرية ج 2 الأقطار الحجازية ج 3
الحياة الأدبية عصر بني أمية
الخصائص
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
الدروس النحوية الأول والثاني والثالث
الدولة العثمانية دولة إسلامية مفنرى عليها
الرائد معجم لغوي عصري
الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه
الرواية السورية
الرواية العربية البناء والرُّؤيا مقاربات نقدية
الرواية العربية السورية دراسة نفسية في الشخصية وتجربة الواقع
الرواية في الأردن مقدمة
الزاهر في معاني كلمات الناس
الزمخشري
السجون والعقوبات في مصر - عصر سلاطين الممالك
الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء
الشعراء والأعلام في سورية
الشوقيات
الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان
الضرورة الشعرية دراسة نقدية
العرب والعثمانيون 1516-1916
العربية الميسرة القواعد
العربية بين يديك كتاب الطالب
العربية للحياة منهج متكامل في تعليم العربية لغير الناطقين بها
الفرائد الحِسان في عد آي القلرآن ومعه شرحه نفائس البيان
الفروق اللغوية
الفية ابن مالك في النحو والصرف
القاموس المحيط
القراءة الميسرة سلسلة في القراءة العربية لغير الناطقين بها
القصة العلربية الحديثة والغرب
القصة في الأدب العربي الحديث 1870-1914
الكامل في العروض والقوافي
الكامل في النحو والصرف والإعراب
الكتاب كتاب سيبويه
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
الكنايات العامية الشامية وأصولها الفصيحة
الكواكب السائرة بالأعيان المائة العاشرة
اللسانيات وتعليم اللغة
المؤتَلف والمختلف
المجتمع العلابي السوري في مطلع العهد العثماني
المحاسن والأضداد
المختارات في النحو والصرف
المدارس النحوية
المذكر والمؤنث
المرشد الواضح في المراسلات الشخصية والتجارية ورسائل المناسبات إنكليزي - عربي
المشذّب المرتأب في صرف ونحو لسان العرب
المصحف الميسر
المعارف
المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها
المعجم المفصل في الإملاء قواعد ونصوص
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية
المعجم في الأساليب الإسلامية والعربية
المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم- كتاب تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة
المفضليات
المقتضب
المنجد في اللغة والأعلام
المنهاج في القواعد والإعراب
المنهل من علوم العربية
الموجز الكافي في علوم البلاغة والعروض
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء
الموشحات في العصر العثماني
الميسر في القواعد والإعراب
النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها
النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة
النص الكامل لسيناريو المسلسل التلفزيوني جمال الدين الأفغاني
النظرات
النور المضيء في أصول القواعد والإعراب والبلاغة والعروض والإملاء
الهارب رواية
الواضح في الإنشاء
الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية
بسط السامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت 1516-1798
بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم
بلاغة الكلمة في التعبير القرآني
بلوغ الأرب في شرح لامية العرب
بناء الجملة العربية
بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين
بناء الرواية العربية السورية 1980-1990
تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي
تاريخ الأدب العربي العصر العثماني
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي
تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف بحث وثائقي للتأصيل
تاريخ الدولة العثمانية
تاريخ الدولة العلية العثمانية
تاريخ الشعر العربي
تجديد النحو
تجربة الرواية السورية
تراجم الأعيان من أبناء الزمان
تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها
ترجمة القرآن الكريم وأثرها في معانيه مع دراسة تحليلية لثماني ترجمات متداولة بست لغات هي الإنكليزية والفرنسية والروسية والألمانية والتركية والشركسية
تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق
تعليم العربية بطريقة حديثة
تفسير القرآن الكريم وإعرابه ويبانه
تفسير المراغي
تهذيب الإيضاح 1 فن البديع \ 2 فن البيان \ 3 فن المعاني
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ويليه التذييل المرغوب من ثمار القلوب
جامع الدروس العربية
جمال الدين الأفغاني الأعمال الكاملة الجزء الثاني الكتابات السياسية
جمهرة أنساب العرب
جمهرة اللغة
خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا
خبيا الزوايا فيما في الرجال من البقايا
خطط الشام
خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة على مدى ألف عام من سنة 400 هـ حتى سنة 1400 هـ لدور القرآن والحديث والمدارس والبيمارستانات والجوامع الكبرى والخوانق والربط والزوايا والأسواق والخانات والحمامات والدروب
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر
در الحبب في تاريخ أعيان حلب
دراسات تاريخية الدولة الأموية والعباسية
دراسات تاريخية العرب وظهور الإسلام
دراسات تاريخية فتوحات الإسلام في إفريقية والمغرب والأندلس
دراسات في التاريخ الإسلامي العرب قبل الإسلام مقرر السنة الأولى
دراسات في التاريخ الإسلامي من العصر العباسي إلى قبَيل العصر الحاضر مقرر السنة الثالية
دراسات في اللغة والمعاجم
دراسات نقدية في الرواية السورية
دراسات وآراء في ضوء للغة المعاصر في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق
دروس التصريف
دروس في اللغة العربية
دقائق التصريف
دلائل الإعجاز في علم المعاني
دلائل الإعجاز في علم المعاني
دلالات التركيب دراسة بلاغية
دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم
دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين والبلدانيين العرب والمسلمين
دور الصرف في منهجي النحو والمعجم
ديوان أمية بن أبي الصلت
ديوان ابن الدمينة
ديوان ابن النقيب
ديوان الإسلام
ديوان الباكيتين الخنساء ليلى الأخيلية
ديوان البوصيري
ديوان السفرحلاني
ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة
ديوان الشيخ الأديب فتح الله النحاس رحمه الله رحمة واسعة
ديوان العباس بن الأحنف
ديوان العسكري
ديوان الكيواني
ديوان النابغة الذبياني
ديوان توبة بن الحمير
ديوان جميل بثينة
ديوان سُحَيم عبد بني الحسحاس
ديوان ليلى الأخيلية
ديوان ليلى الأخيلية
روضة المحبين ونزهة المشتاقين
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا
زهر الآداب وثمر الألباب
سر صناعة الإعراب
سلاح الطالب في الإعراب
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر
شاعرات العرب
شذرات الذهب في أخبار من ذهب
شرح أبيات مغني اللبيب
شرح الرسالة السمرقندية في الاستعارة وعقد الدرر البهية في شرح الرسالة السمرقندية
شرح المعلقات العشر
شرح ديوان الخنساء
شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري
شرح شواهد المغني
شرح قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى
شعر النابغة الجعدي
شعر دعبل بن علي الخزاعي 148-246 هـ
شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي
شمس الشعراء الشيخ أمين الجندي
شوارد الإعراب يحتوي على مئتي مسألة نحوية وعلى إعراب مئة وستين بيتا من الشعر وإعراب آيات قرآنية وأقوال مأثورة
صفة الصفوة
صلاح العلم بإفتاء العالم
طبقات الشعراء
طبقات المفسرين
طبقات النحويين واللغويين
طبقات فحول الشعراء
طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها للمراحل الدراسية
طرق تدريس اللغة العلربية
عَرف البَشام فيمن وَلِي فتوى دمشق الشام
علم أصول القف
علم البديع
علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل علم البديع
علم البيان
علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان
علم الدلالة العربية النظرية والتطبيق ودراسة تاريخية تأصيلية نقدية
علم الدلالة بين النظر والتطبيق
علم العروض والقافية
علم المعاني
علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني
علماء دمشق وأعيانها في القرن الحادي عشر الهجري
علوم البلاغة
عن التقاليد والتحديث في القصة العربية
غرائب اللغة العربية
فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب
فضل العلم والعلماء
فقه اللغة مذيلا بثلاثة كتب في فقه اللغة للأصمعي وابن مسلم وابن الأجدابي
فن القصة
فهرسة ابن خير الإشبيلي
في أدب الإسلام عصر النبوة والراشدين وبني أمية دراسة وصفية تحليلية
في الأدب المقارن أصوله وتياراته
في الشعر الإسلامي الأموي
في النقد الأأدبي الحديث مقرر السنة الرابعة بالكلية
في تاريخ الأدب العربي الحديث الجزء الأول
في تاريخ البلاغة العربية
في رحاب اللغة العربية مناهج وتطبيق موضوعات نصوص قواعد وإعراب بلاغة عروض تدريبات
قاموس المفردات المتضادة غنجليزي - عربي
قصة الإعراب أسلوب متطور في القواعد والإعراب 1 الأفعال \ 2 الأسماء \ 3 الأدوات \ 4 الصرف
قصة البلاغة
قصة العاشقة الشاعرة ليلى الأخيلية
قطب العصر عمر اليافي
قطوف لغوية الفصيح ومراتبه أمثال وطرائف أسماء وألقاب أخطاء شائعة
قواعد تحقيق المخطوطات
كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم
كتاب الأضداد
كتاب الأفضليات
كتاب الأمالي ويليه الذيل والنوادر للمؤلف وكتاب التنبيه لأبي عبيد البكري
كتاب الإتباع
كتاب الإيضاح
كتاب الاشتقاق
كتاب الاقتراح في علم أصول النحو
كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان
كتاب التعريفات
كتاب الجراثيم
كتاب الجمل في النحو
كتاب الجيم
كتاب الخيل
كتاب العمدة في نقد الشعر وتمحيصه
كتاب العين
كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية
كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية
كتاب بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهلية وصدر الإسلام
كتاب جنان الجناس في علم البديع \ وفي آخره مناهج التوسل في مباهج الترسل ورسالة النقود الإسلامية \ ورسالة الدراري في الذراري \ ورسالة مجموعة حكم وآداب وأخبار وآثار وأشعار وفقر منتخبة
كتاب ذم الهوى
كتاب شذا العرف في فن الصرف
كتاب غرر البلاغة
كتاب فحول الشعراء
كتاب فقه اللغة وأسرار العربية
كتاب فقه اللغة وسر العربية
كتاب مجمل اللغة
كتاب مشاهير علماء الأمصار
كَتَبَ
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات
كليلة ودُمنة
كيف نتعلم الإعراب طريقة ملونة مبتكرة
لطف السمر وقطف الثمر من اراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر
لغة القرآن الكريم
لمسات بيانية في نصوص التنزيل
مؤرخو بلاد الشام في القرن الثامن عشر
ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه
مجالس ثعلب
مختارات من الشعر التركي
مختصر في العُروض
مدن الملح الأخدود 1
مدن الملح التقاسيم الليل والنهار 3
مدن الملح التيه 2
مدن الملح المُنبت 4
مدن الملح بادية الظلمات 5
مراتب النحويين
مصارع العشاق
معالم دمشق التاريخية دراسة تاريخية ولغوية عن أحيائها ومواقعها القديمة تراثها وأصولها واشتقتق أسمائها
معجم الأسر والأعلام الدمشقية
معجم البلدان
معجم الشعراء
معجم الشعراء في لسان العرب
معجم الصحاح
معجم المخطوطات المطبوعة 1954-1960 الجزء الأول
معجم المخطوطات المطبوعة 1954-1960 الجزء الثاني
معجم المخطوطات المطبوعة 1966-1970
معجم المقاييس في اللغة
معجم تصريف الأفعال العربية فهرس تصنيفي بالأفعال
معجم تهذيب اللغة
معجم دمشق التاريخي للأماكن والأحياء والمُشِيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين
معجم طبقات الحفاظ والمفسرين مع دراسة عن الإمام السيوطي ومؤلفاته
معجم لغة النحو العربي فهرس بالمصطلحات عربي - إنكليزي - فرنسي
معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
مفاتيح العلوم
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم
مفتاح تلخيص المفتاح
مفهوم الشعر عند نقاد المغرب والأندلس في القرنين السابع والثامن الهجريين
من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول
من بلاغة النظم العربي دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني
من شواهد النحو والصرف فوائد وتعليقات
منتهى الطلب من أشعار العرب
نزهة الألباء في طبقات الأدباء
نزهة الخاطر وبهجة الناظر
نزهة المسامر في أخبار ليلى الأخيلية
نزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر
نظرات في الأدب في عصر صدر الإسلام
نفحة الريحانة ورشحة طِلاء الحانة
نقد الشعر
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
ولاة دمشق في العهد العثماني وهو يتضمن الباشات والقضاة لابن جمعة والوزراء الذين حكموا دمشق لابن القاري ومصادر عن تاريخ دمشق أيام العثمانيين
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA Tel: 0 332 323 82 50