"Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir."
Nelson Mandela
Kişi Detayları
Adı Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku
Özgeçmiş 1981'de Konya’da doğdu. İlkokulu, Almanya’nın Berlin şehrinde tamamladı. 1999'da Konya Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2003'te Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ekim 2005'te Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2006'da Yüksek Lisans tezini tamamlayarak, aynı alanda doktoraya başladı. 2009-2010 yıllarında "YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma bursu" ile New York'ta bulunan Columbia Üniversitesinde 1 yıl süreyle misafir araştırmacı olarak bulundu. 2011'de Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden (Açıköğretim)mezun oldu. 2013'te "Satım Akdi Özelinde İslam Borçlar Hukukunda Garar" konulu doktora tezini tamamladı. Aralık 2013 tarihi itibariyle Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim dalında Yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir. Arapça, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Doğum Yeri Konya
Doğum Tarihi 1981
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Lisans Tarihi 26.06.2003
Lisans Tezi İslam Aile Hukukunda Bir Evlilik Engeli Olarak Din Farkı
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tarihi 23.06.2006
Yüksek Lisans Tezi Kudûrî’nin “Şerhu Muhtasari’l-Kerhî” Adlı Eserinin ‘Siyer’ Bölümünün Edisyon Kritiği
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tarihi 26.04.2013
Doktora Tezi Satım Akdi Özelinde İslam Borçlar Hukukunda Garar
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 25.12.2013
Adres N. Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Meram/KONYA - [2. kat, 222 no'lu oda]
Oda No 222
Dahili 8082
Cep Telefonu 0 554 580 68 64
E-posta necmguney@gmail.com
Telif Kitapları
Hanefi Fakihi Ebu’l-Huseyn Kudûrî ve “Şerhu Muhtasari’l-Kerhî” İsimli Yazma Eseri
Hakemli Makaleleri
Bilgisayar Ortamındaki İslâmî İlimler Konulu Arapça Program ve Cd’ler Üzerine
İslam Borçlar Hukukunda Satım Akdinin Konusuna Dair Cehâlet ve Akde Etkisi
Çevirileri
Oryantalizm, Oksidentalizm ve Ötekini Tanımak
Şii Fıkhında Akıl ve Gelenek
Hukukî Fiillerde Niyet ve İfade
Sovyet Yönetiminin Sekülerleştirme Politikası ve Günümüz Orta Asyasına Etkileri
Değinileri
RAPOR - Avrupa ve Amerika’daki Faizsiz Bankacılık İşlemleri
Tanıtımları
Hüseyin Esen, İslam Hukukunda Malî Cezalar, İstanbul 2006, Yeni Akademi Yay., 222 s.
İlim Yolunda: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı
Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı ile Akademik Söyleşi
9th Harvard University Forum on Islamic Finance: Building Bridges Across Financial Communities, (27–28 Mart 2010, Harvard Law School, Cambridge / Massachusetts, ABD.)
Yayına Hazırladıkları
Kaderiye Yahut Mu’tezile
İslam Sûfi Tarikatlerine Türk-Moğol Şamanlığının Tesiri
Bildirileri
Ebu’l-Huseyn el-Kudûrî’nin Unutulan Bir Eseri: “Şerhu Muhtasari’l-Kerhî”
Churches and Synagogues in Classical Islamic Law: Debates on Construction, Continuance and Repair
Batıda Hazırlanan İslam Ansiklopedilerine Genel Bir Bakış
Muvattau’l-İmâm Mâlik bi rivâyeti’l-İmâm Muhammed b. el-Hasen: Ta‘rîf ve Tahlîl
Murabaha Financing Revisited: The Contemporary Debate on its Use in Islamic Banks
İslami Finansta Şer’i Yönetim Uygulamaları ve Konuyla İlgili Tartışmalara Genel Bir Bakış
Müzakereleri
Notes on Dr. Zakaria Bahari's Paper Entitled “Islamic Economics Assumption Revisited”
Discussion on Dr. Akhmad Affandi Mahfudz’s Paper Entitled “Issues in Regulating Free Market in Islamic Economics”
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA Tel: 0 332 323 82 50