"Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir."
Benjamin Franklin
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Seyit BAHCIVAN
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi
Özgeçmiş 1952 yılında Konya Seydişehir'e bağlı Nuzumla (Yaylacık) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1973 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan, 1977 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında Şişli Müftülüğü'ne bağlı olarak İmam Hatiplik yaptı. 1979-1994 yılları arasında Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 1995 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılından itibaren İslam Mezhepleri Tarihi A.B.D.ında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve 6 çocuk babasıdır. Arapça ve Farsça bilmektedir.
Doğum Yeri Seydişehir/KONYA
Doğum Tarihi 1952
Lisans Yaptığı Üniversite İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü
Lisans Tarihi 12.06.1977
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi
Yüksek Lisans Tarihi 20.06.1986
Yüksek Lisans Tezi Kitâbu'd-dâî ile'l-islâm fî usûli ilmi'l-kelâm li'bn el-enbârî tahkîk ve dirâse
Doktora Yaptığı Üniversite Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi
Doktora Tarihi 15.06.1994
Doktora Tezi İbn Kemâl Bâşâ ve ârâuhu'l-kelâmiyye dirâse nakdiyye
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 31.10.1998
Doçent Atandığı Tarih 02.09.2008
Profesör Atandığı Tarih 28.03.2013
Telefon 3238250
Oda No 312
Dahili 8102
Cep Telefonu 0505 373 20 28
E-posta sbahcivan@konya.edu.tr
Diğer E-posta bahcivans@hotmail.com
Telif Kitapları
el-Mesâlik fi'l-Hilâfiyyât beyne'l-Mütekellimîn ve'l-Hukemâ Dirâse ve Tahkîk
Hamsu Resâil fi'l-Fırak ve'l-Mezâhib li'bn Kemâl Bâşâ Tahkîk
Kitâbu'd-Dâî İle'l-İslâm fî Usûli İlmi'l-Kelâm li'bn El-Enbârî Dirâse ve Tahkîk
Şeyhülislam İbn Kemâl Bâşâ ve Ârâuhu'l-İ'tikâdiyye Dirâse Nakdiye
Mezhepler Tarihi Yazmalarında Aidiyet Problemi: “Usûlu’n-Nihal ve el-Fıraku’l İslâmiyye” Örneği ve Eserlerin Edisyon Kritiği
Kitâbu'l-İ'tikâd li Sâid b. Muhammed el-Ustuvâî dirase ve tahkik
Çeviri Kitapları
İmâmiyye Şîa'sında Velâyet-i Fakih Teorisi
Hakemli Makaleleri
Mestcizâde Abdullah Efendi ve Kitâbuhu 'el-Mesâlik fi'l-Hilâfiyyât
Yazma Eserlerin Tahkikinde Metodolojik Problemler (Mestcizâde'nin 'al-Hilâfiyyât bayna al-Hukama' ma'a al-Aşâira va al-Hilâfiyyât bayna al-Aşâ'ira ma'a al-Mâturîdiyya' Adlı Eseri’ Örneği)
el-Kâdî Ebu'l-Alâ Sâid b. Muhammed el-Ustuvâî ve'l-Beytu's-Sâidiyyu ba'deh ve Kitâbuhu 'el-İ'tikâd'
el-Müessesât el-İlmiyye fî Horâsân Biâmme ve Neysâbûr Bihâssa fi'l-Karneyn er-Râbi' ve'l-Hâmis el-Hicriyyeyn
Şeyhulislam İbn Kemalpaşa'nın Vasiyetnâmesi
Selçûkîler Devrinde Mezâhib (M.Ş.Yaltkaya'dan Transkripsiyon)
أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي وشخصيته العلمية
Ebû Mutî‘ Mekhûl b. Fadl en-Nesefî’nin “Kitâbu’r-Radd ‘alâ Ehli’l-Bida‘ ve’l-Ehvâ ed-Dâlle” Adlı Eserinin ve Marie Bernand Tahkikinin Değerlendirilmesi
دراسة حول ’كتاب الرد على أهل البدع والأهواء الضالة‘ لأبي مطيع مكحول بن الفضل النسفي وتقويم تحقيق مارية برناند للكتاب
Hakemsiz Makaleleri
İrca Fikri ve Ebu Hanife'nin İrca İle İthamına Bir Bakış
Çevirileri
Mezheplerin Doğuşuna Bir Bakış (M.Zahid Kevseri'den Arapça Çeviri)
Abdulfettâh Ebu Gudde'den İlim Yolcularına (Arapça'dan Çeviri)
İmâmiyye Şîasında Velâyet-i Fakih
Yarım Asır Öncesinden Oryantalizme Bir Bakış
İslam Toplumlarına Yönelen En Tehlikeli İtikâdi Meydan Okuma: İslami Görüş/Bakış ile Seküler Görüş Arasında Mücadele
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Adududdin el-Îcî Huzurunda
Ansiklopedi Maddeleri
Sâidî Ailesi
Üstüvâî, Ebü’l-Alâ’ Ýmâdülislâm el-Kådî Sâid b. Muhammed b. Ahmed b. Ubeydillâh el-Üstüvâî en-Nîsâbûrî
Tanıtımları
Mu'teziletu'l-Basra ve Bağdâd, Reşîd el-Hayyûn, London 2000
Tezleri
Kitâbu'd-Dâî İle'l-İslâm Fî Usûli İlmi'l-Kelâm Li'bn El-Enbârî Tahkîk Ve Dirâse
İbn Kemâl Bâşâ Ve Ârâuhu'l-Kelâmiyye Dirâse Nakdiyye
Bildirileri
المعتزلة الزهاد الأوائل ودورهم في إصلاح المجتمع
نظرة أهل السنة الى الامام جعفر الصادق رحمه الله تعالى
مكانة الإمام أبي الحسن الأشعري في الدراسات التركية الحديثة
منهج أبي العباس أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الأقسرايي (المتوفي بعد 631/1234) في كتابه ’حُجَج القرآن لجميع الملل والأديان‘ عرض ودراسة
Müzakereleri
Kevserî'nin Sünnî Fıkıh Mezheplerini Savunma Çabaları
Kütüphanesindeki Eserler
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA Tel: 0 332 323 82 50