"İlim Hz. Süleyman'ın mührü gibidir, onunla bütün dünya insanın hükmü altına girer, dünya bir sûret, ilim ise onun canıdır."
Hz. Mevlâna
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Adil YAVUZ
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Hadis
Özgeçmiş -1985 SÜ İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
-1986-1997 MEB okullarında öğretmen olarak çalıştı.
-1997 SÜ SBE Araştırma Görevlisi olarak atandı.
-1998-99 Ürdün'de Dil Eğitimi ve Alanıyla İlgili Araştırmalarda bulundu.
-2002 SÜ İlahiyat Fakültesi Arş. Görevlisi olarak atandı.
-2004 Hadis ABD Yrd. Doç. Dr. Öğretim üyeliği kadrosuna atandı.
-2008 SÜ İlahiyat Fakültesi Hadis ABD Doç.Dr. Öğretim üyeliği kadrosuna atandı.
-02.04.2013 tarihinde NEÜ İlahiyat Fakültesi Hadis ABD Prof. Dr. Öğretim üyeliği kadrosuna atandı.
Doğum Yeri Şatır
Doğum Tarihi 1962
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniv. İlahiyat F.
Lisans Tarihi 22.08.1985
Lisans Tezi ---
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite SÜ. Sosy. Bil. Enst.
Yüksek Lisans Tarihi 15.11.1993
Yüksek Lisans Tezi Sehâvî ve el-Mekâsıdu'l-Hasene Adlı Eserinin Tahlil v e Değerlendirilmesi
Doktora Yaptığı Üniversite SÜ. Sosy. Bil. Enst
Doktora Tarihi 04.01.2002
Doktora Tezi Muhammed b. Ali eş-Şevkânî- Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Hadisciliği
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 14.05.2004
Doçent Atandığı Tarih 12.09.2008
Profesör Atandığı Tarih 02.04.2013
Adres İlahiyat Fakültesi -Hadis ABD Öğretim Üyesi Meram/Konya
Telefon 3238250
Oda No 214
Dahili 8074
Cep Telefonu -
E-posta adlyavuz50@gmail.com
Diğer E-posta ayavuz@konya.edu.tr
Telif Kitapları
Hadislerde Mekkîlik ve Medenîlik
Muhammed b. Ali Şevkânî- Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Hadiscilği-
Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Küllî Kâideler
Hakemli Makaleleri
Kisâ' Hadisi Rivayetleri ve Ehl-i Beyt Kimliği
Kur'ân'da Eksiklik Olduğu İddiaları Bağlamında Bazı Surelerle İlgili Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme
Ehl-i Sünnet'e Göre Ehl-i Beyt'in Konumu
Ademoğlunun İki Vadi Malı Olsa” Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme –Kur'an'da Eksiklik İddiaları Bağlamında
Evlenmeyi Haram Kılan 'Beş Kez Süt Emme' Üzerine Bir Değerlendirme (Kur'an'dan Bir Ayet mi Peygamberimizden Gelen Bir Rivayet mi?)
Sehâvî ve Halk Dilinde Dolaşan Hadisler Problemi ile İlgili Eseri
Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde Bulunan Hadis Bilimdalıyla İlgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Şevkânî'nin Fıkıhçılığı
Gazzâlî'nin Yönetim Anlayışında Hadis ve Sünnet Kültürünün Etkisi
Hakemsiz Makaleleri
Hz. Peygamber'in (sav) Davranışlarının Bağlayıcılığı
Toplumsal Çözülme ve Felaketlere Karşı Nebevî Çözüm : Muâhât
Müslümanlığın Özü, Samimiyettir
Çevirileri
Oryantalizmin Sünnet ve Siyer İlmine Yaklaşım Tarzı
Bildirileri
Bir İhtisas Medresesi Olarak Daru'l-Hadîslerin Önemi
تقييم الروايات المذكورة في مؤلفات صدرالدين القونوي من جهة الصحة
تصور السنة لدى مولانا خالد البغدادي
Hadis ve Sünnet Kültüründe Ehl-i Beyt
Ebû Saîd Muhammed Hadimî'ye (1176/1762) Göre Hz. Peygamber (s) ve Sünnet'in Önemi
جزور تصور القرآن والنبي في العالم الغربي المعاصر
Gazzâlî'nin Yönetim Anlayışında Hadis ve Sünnet Kültürünün İzleri
Nebevî Sünnetin Anlaşılmasında Küllî Kâideler
Barış ve Huzurun Sağlanmasında Sünnetin Evrensel Değerlere Kaynaklığı
Müzik İle İlgili Hadislerin Sıhhat ve Delâlet Açısından Değerlendirilmesi
Hadislerde Hz. Peygamber'in Öngördüğü Aile Modeli
Ahmet Hamdi Akseki'nin Peygamber ve Sünnet Tasavvuru
Hz. Peygamber'in İnsan Yetiştirme Metodunun Öncelikleri
Edirne Darulhadîsi Müderrisi Sinan Paşa ve Hadis Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme -Tazarru'nâme Örneği-
Hasan Basri Çantay'ın Hadis Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme -Birinci Kitap X. Kırk Hadis Örneği-
Kütüphanesindeki Eserler
--
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA Tel: 0 332 323 82 50