"Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir."
Maksim Gorki
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ
Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Mantık
Özgeçmiş Afyonkarahisar/Sandıklı Hırka Köyü Ilkokulu 1977
Isparta/Keçiborlu Imam Hatip Ortaokulu 1980
Isparta/Keçiborlu Imam Hatip Lisesi 1984
S. Ü. Ilahiyat Fakültesi (Lisans) 1989
S. H. Ç. E. K. Burdur Yetiştirme Yurdu Öğretmen 1990
S. Ü. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi ve Mantık A.B.D. Arş. Gör. 1991
S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Bilim Uzmanı 1992
S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Doktora 1997
S. Ü. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi A. B. D. Yrd. Doçent 2000
S. Ü. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi A. B. D. Doçent 2005
S. Ü. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi A. B. D. Profesör 2010
KonÜ. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi A. B. D. Profesör 2011
N. E. Ü. Ilahiyat Fakültesi Din Felsefesi A. B. D. Profesör 2012
A. Ü. A. Ö. F. Türk Dili ve Edebiyatı (Lisans) 2013
Doğum Yeri Sandıklı
Doğum Tarihi 1968
Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Lisans Tarihi 01.06.1989
Lisans Tezi Hz. Musa ve Hızır
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tarihi 01.06.1992
Yüksek Lisans Tezi Yunus Emre'de Allah Alem İnsan Münasebeti
Doktora Yaptığı Üniversite Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tarihi 10.10.1997
Doktora Tezi Bertrand Russel'da Tanrı Problemi
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 01.01.2000
Doçent Atandığı Tarih 01.01.2005
Profesör Atandığı Tarih 22.09.2010
Adres Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 42090 Meram Konya
Telefon 3238250/ 8005
Oda No 303
Dahili 8093
Cep Telefonu 3322010088
E-posta bdalkilic@konya.edu.tr
Telif Kitapları
Din Felsefesine Giriş
İskenderiye Yahudi Okulu Kurucusu Philo’nun Din Felsefesi
Türkiye’de Din Felsefesi,
Türkiyede Din Felsefesine Doğru
Yirminci Yüzyılda Bir Ateist Düşünür: Bertrand Russell
Yunus Emrede Allah Alem İnsan Münasebeti
Bölüm Yazarlıkları
Atatürk Dönemi Dinî Düşünce, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, C. 1., s. 451-470
Sadreddin Konevî Vasiyetnâmesi'nin Değerlendirilmesi, Sadreddin Konevi Sempozyumu Kitabı
Hakemli Makaleleri
"Giriş: Türkiyede Din Felsefesine Doğru"
Bertrand Russell’ın İslâm Kültürü, Medeniyeti ve Felsefesine Yaklaşımı
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin Hayat Felsefesi
İskenderiye’li Yahudi Filozof: Philo, Eserleri ve Felsefî Yöntemi
Sadreddin Konevî Vasiyetnâmesi'nin Din Felsefesi Problemleri Açısından Değerlendirilmesi
Tehâfüt el-Felâsife ve Tehâfüt et-Tehâfüt’te Mûcize Problemi -Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinde Din Felsefesi
Yirminci Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye’de Din Felsefesi
Hakemsiz Makaleleri
Hacı Bektaş Veli'nin Gönül-Kabe İlişkisine Yaklaşımı
İkinci Meşrutşyet Döneminde İslamcı Aydınların Bir Yayın Organı: "Sıratt-ı Müstakim Dergisi"
Kaderiyye Yazgıcı, Cebriyye Özgürlükçü mü?
Ruhçu ve Maddeci Görüşün Türkiye'deki Mücadelesi -Bir Örnek-
Yunus Emre'ye Göre Üstün İnsan
Çevirileri
Çağdaş Din Felsefesi: Problemler ve Yaklaşımlar
Din Felsefesine Giriş
Din Felsefesinin İki Türü
Hazreti Musa Hızır İle Birlikte
Hazreti Musa ve Hızır
Paul Tillic'in 1920'deki Ansiklopedisindeki İlahiyat ve Din Bilimi
Paul Tillich'in Din Felsefesi
Ansiklopedi Maddeleri
el-Ma’kûlât-ı Ûlâ
Eskataloji
Fehm
Felsefe-i Ûlâ
Ferâğat
Ferit Kam
Fin Felsefesi
Eleştirileri
"İlkçağ Düşünce Tarihi"
"KüçükFelsefe Tarihi" Hakkında
Tanıtımları
Problematik Olarak Din Felsefe Münasebeti
Yayına Hazırladıkları
Avrupa Felsefesi Tarihine Genel Bir Bakış
Avrupa Felsefesi Tarihine Kuşbakışı
Din Felsefesi
Din Felsefesinden
Dinler Felsefesi (Felsefe-i Edyan)
Dinlerin Felsefesi (Hikmeti Edyan)
Fransız Lisanıyle Konuşulan Memleketlerde 1914'den 1924'e Kadar Din Felsefesi
Kant'ın Din Felsefesi
Tezleri
Bertrand Russell'ın felsefesinde Tanrı Problemi
Hz. Musa ve Hızır (A.S.)
Yunus Emre'de Alah Alem İnsan Münasebeti
Bildirileri
"Kardeşlik Kavramının Epistemolojik Boyutu"
"Kınalızade Alinin 'Akademik Ameli Ahlak'a İlişkin Uygulama Örnekleri"
"Sadreddin Konevi İnşasıyla Konya Sultanının Hülaguya Cevabnamesi" Üzerine Düşünceler
Ahlâk-ı Nâsırî’nin, Ahi Evren Nasîruddin’e Aidiyeti Ve Alâuddin Keykubad’a Sunulan Bir Eser Olduğu Tezi Üzerine Düşünceler
Bilimler Sınıflamasında Din Eğitiminin Yeri
Darülfünun İlahiyat Fakültesinde Din Felsefesi
Düşüncenin Temellendirilmesinde Otoriteye Başvurma/Sığınma Yöntemi ve Yanlışı
Geleceğin Medeniyet İnşasında Gönül Felsefesi
Hz. Muhammed (S.A.V.)’İn Peygamberliği Aleyhinde İleri Sürülen Gerekçe Ve İlkelerin Özel’likleri Üzerine
Kaşgarlı Mahmud’a Göre Din Dilinin Mantığı, Anlamı Ve Algılanması
Kendi Dilinden Yunus Emre
M. Akif’e Göre Mantık Yanlışları Ve Sonuçları
Mantıki Açıdan Kıyaslama ve Değeri
Önleyici Güvenlik” Açısından “İnsan Felsefesi” Temelinde Sosyal Yapının Güçlendirilmesi” Noktasında (“Sorumluluk-Yasak-Suç-Ceza” İlişkisinin “Kavram-Olgu-Eylem” Çerçevesinde) Analizi Ve Bazı Öneriler
Sadreddin Konevi’ye Göre Yorum’un (Şerh-Te’vîl) İmkanları Ve Sınırları-Sınırlılıkları
Yunus Emre'nin Mezarının/Makamının Sandıklı'da Oluşuna Dair İddiaların Mantıki Analizi
Yunus Emre’nin İslâm’ı Anlayış Ve Anlatış Biçimi
Yunus Emre’yi Anlama ve Yorumlamanın İmkanları-Eleştirel Bir Okuma
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr