"Planınız 1 yıl içinse prinç ekin, 10 yıl içinse ağaç dikin, 100 yıl içinse insanları eğitin."
Huang Che
Kişi Detayları
Adı Prof. Dr. Hikmet ATİK
Bölüm İslam Tarihi ve Sanatları
Ana Bilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı
Özgeçmiş 1967’de Anamur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Türk İslam Edebiyatı anabilim dalında arş. gör. olarak göreve başladı. 1996 yılında Yüksek lisansını Harran Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesinde “Nakşi Ali Akkirmani Divanı” adlı çalışmayla doktor oldu. 2008-2011 yılları arasında Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yard. Doç. olarak çalıştı. Kasım 2011 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yrd. Doç. olarak atandı. Çeşitli makaleleri ulusal ve uluslararası yayın organlarında basılmıştır.2012 yılında Doçent oldu. Akademik çalışmalarına halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Doğum Yeri ANAMUR
Lisans Yaptığı Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Lisans Tarihi 29.06.1993
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans Tarihi 09.09.1996
Yüksek Lisans Tezi ESRAR DEDE VE BAZI GAZELLERİNİN AÇIKLAMASI
Doktora Yaptığı Üniversite ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Doktora Tarihi 03.07.2003
Doktora Tezi NAKŞİ ALİ AKKİRMANİ DİVANI İNCELEME METİN
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 23.11.2011
Oda No 111
Dahili 8011
Cep Telefonu 5053166741
E-posta nevahik@hotmail.com
Diğer E-posta nevahik@gmail.com
Telif Kitapları
Günahkar Divanı
Günahkar Divanı
Nakşi Ali Akkirmani Divanı
Siverek Mevlidi
Türk İslam Edebiyatı Ders Notları
Bildirileri
Alvarlı Muhammet Lütfi Hazretlerinin Şiirlerinde Ehl-i Beyt Sevgisi
Divan Edebiyatı Kaynağı Olarak Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii Haziresinde Bulunan Mezar Taşları
Na'tlarda Hz. Peygambere Yapılan Teşbihler: Fuzuli'nin Su Kasidesi Örneği
Kütüphanesindeki Eserler
1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu
1. Ulusakl Ilgın Sempozyumu
1.Ulusal Sille Sempozyumu Bildirileri
1.Uluslararası Sille Sempozyumu
1.Vakıf Şurası
16. Yüzyılda Ruha (Urfa)Sancağı
16. Yüzyılda Ruha Sancağı
18. Yüzyıl Türkiyesi'nde Örf ve Adetler
19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
2.Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu Bildirileri
21.Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
50 Yıl Sonra Yahya Kemal
a Bigane Durmayın AşinamızMüftüoğlu Ahmed Hikmet'in Mektup Şiir ve Günlükleri
Abdülahad Nuri ve Divanı
Abdülkadir Karahan'a Armağan Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
Abdülmecid Sivası Divançesi'nden Seçmeler
Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye
Aczimin Giryeri Beyitler Ve Dörtlükler
Açıklamalı Edebi Sanatlar
Adli Sultan İkinci Bayezid
Af Dilekçesi
Afganistan Tarihi
Ah Minel'l Aşk
Ahilik
Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız
Ahmed Celaleddin Dede Şiir Defteri
Ahmet Hamdi Divanı
Ahmet Mithat Efendi Kitabı
Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası
Aile Ansiklopedisi
Aile Yazıları
Akademik Makaleler
Akılcı Yanılgı
Alanya Kitabeleri
Amasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri
Amasya Kaya Kitabesi
American Crime Stories
Ana hatlarıyla Siyer-i Nebi
Ana KAynaklarına Göre Dürzilik
Anadolu Erenleri ve Anma Törenleri
Anadolu Ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca
Anamıur Köylere Hizmet
Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Basımeviİlahiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ankaralı Razi ve Divanı
Anlamdan Anlatıma Türkçemiz
Antepli Mehmed Şakir Ve Enisü'l-Uşşak Divanı
Antika Ve Eski Eserler Klavuzu
Arapça Kompozüsyon
Arşiv Belgeleri Işığında Somoncu Baba ve Neseb-i Alisi
Ashab-ı Kehf Kıssası
Asitane'nin Son Dervişi Mehmet Dede
Aşık Talibi Coşkun
Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi
Aşıklar Kabesi
Aşıklar Sultanı Hz. Mevlana
Aşk Estetiği
Aşk Üzerine
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
Atatürk Akşehir'de
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Atatürk'ün TBMM Açılış Konuşmaları
Avrasya Etüdleri
Avrasya Etütleri
Avrupa Güneşinin Doğduğu Yere Yolculuk
Aydi Divanı
Azerbaycan İstiklal Mücaledesinden Hatıralar 1905-1920
Baba Bu Kitap Sana
Balıkesir Depremi Ve Sonrası
Baş Ucumda Müzik
Başkurt Halkının Milli Kahramanı Ve Şairi Salavat Yulayev
Başkurtların Tarihi
Başlangıcından Günümüze Örnekleriyle Türk Şiiri
Başlangıçtan Bugüne erdem açısından Düşünce Tarihi
Bediüzzaman Said-i Nursi Hayatı-Yolu-Eseri
Beni Merak Et Çünkü İyim
Beyitlerin Gölgesinde
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Bir Çingene Yolculuğu
Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalp
Bir Şehr-i Tarumar
Bir Zamanlar Beykoz
Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkalede Türk Donanması
Biz Osmanlıyız
Bizans Tarihi
Bizim Mahalle 208Hisar Bölgesi Alaaddin Mahallesi
Bomba
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Buriciye Edebiyatı
Bursa Camilerinde Revak
Bursa Kaynakçası
Bursa Şehzengizi Bildiriler Kitabı
Bursa`nın Tarihi Mahalleleri
Bursa'dan Konya'ya Seyahat
Bursa'nın Gönül Sultanları
Bursadan Konyaya Seyahat
Bursalı Ahmet Paşa ve Dönemi
Bursalı Bilge Şair Lamii Çelebi
Buruciye Edebiyat
Buruciye Edebiyatı Üç Aylık Edebiyat Dergisi
Bülten
Büyük Doğu'nun Ruhu Necip Fazıl Kısakürek
Büyük İslam İlmihali
Can Konağı Mevlana Gülşenin'de Seyran
Ceyhanlık Aşık Ferrahi
Cihan Sertürbedarı Huzurunda
Cumhur Başkanlığı Makamı Olarak DolmaBahçe Sarayı ve Atatürk
Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi
Cumhuriyet Dönemi Urfa Şairleri
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk
Çanakkale Muharebeleri'nde 57. Piyade Alayı
Çapanoğulları Hadisesi Ve Abdulkadir Beyin Hatıraları
Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları
Çizgilerle Şanlıurfa
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı Yıllığı
Çocuk EdebiyatıVe Medya
Darende
Darende Tarihi
Davam
Davud-u Halveti ve Gülşen-i Tevhid-i
Debbağcılıktan Dericiliğe
Dede Korkut Kitabı Orjinal Nüshalar
Delil ve Kaynaklarıya İslam Dini
Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı
Derdi Yok İle Zülf-i Siyah Hikayesi
Derleme Sözlüğü
Ders ile Sohbet Arasında
Derviş Çeyizi Türkiyede Tarikat Giyim Kuşam Tarihi
Destegül Kırk Hadis-3
Dil Bilimi
Dilden Tele
Din Eğitimi
Din Öğretimi Dergisi
Din Öğretimi Dergisi
Din Sosyolojisi ve Yöntem
Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri
Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı El Kitabı
Dinle Mevlana'dan Öğütler-Özlü Sözler
Dinlerde Nikah
Divan Edebiyatı Antolojisi
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Divan Edebiyatı ve Toplum
Divan Şiiirinde Tasavvuf
Divan Şiiri Sözlüğü
Divan Ve Falname-i Hafız
Divan-ı Bidil Dıhlevi
Divan-ı İffet
Divanı Hulus'i Darendel'i
Diyar-ı İstanbul
Diyaspara'da Dini Yaşamak
Doğan Büyük Türkçe Sözlük
Dokuz Ay On Gün Akşehir'den Zafer Doğdu
Döndükçe Gönülde Aşk Tazelenir
Dr. Zhivago
Duygular ve Düşünceler
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi
Edebiyat Ortamı
Edebiyat Ortamı
Edebiyat Ortamı 3
Edebiyat ve Eğitim
Edeiyat Araştırmaları
Efsane Komutan Şamil Basayev Savaş ve Ahlak
Efsane Nehir Fırat
Eğil Dağlar
Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı
Eğitim ve Toplum
Eğitim ve Toplum
Eğitim ve Toplum
Eğitim Ve Toplum
Elmalı İlim ve İrfan Şehri
Elmalı İrfan ve Sevgi Şehri
Elmalı'da İlmi Ve İrfani Eğitim Geleneğimiz
Elmalı'da Kişilik Oluşumu Ve Nefsin Terbiyesi
Epigrafi ve Paleografi
Erdem
Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi
Erkan Dönem İslam Tarihinde
Erzurum
Erzurum Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar
Erzurumlu İbrahim Hakkı Divan-ı İlahiyat
Erzurumlu İbrahim Hakkı Tefvüzname
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar
Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar
Eski Türk Şiiri
Eski Yeni ve Ötesi
Eski Yurt
Eskimeyen Meram
Eslaf
Esma-i Hüsna Şerhi
Etkili Ve Güzel Konuşma Sanatı
Etvar-ı Seb'a
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Tasavvuf
Evrad-ı Şerif
Evrensel Adalet Ve Barış İçin Bir İlham Hazinesi Mevlana
Eyüp'ün Altın Yılları '94-'09
Eyüplü Hattatlar
Eyüplü Musikişinaslar
Eyüpsultan Sempozyumu 1-10 Seçki
Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler
Eyyüb Sultan Hz.Halid Ebu Eyyüb El-Ensari
Ezanı Anlamak
Farsça Dil Bilgisi
Farsça Divan
Fatih Sempozyumları 1-3
Fatih Sultan Mehmed
Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Ferheng-i Amid
Ferman
Fetvalar
Frig Vadileri
Fuad Köprülü Armağanı
Fuzuli Divanı Şerhi
Fuzuli Muhiti,Hayatı Ve Şahsiyeti
Fuzulinin Su Kasidesi ve Şerhi
Garantili Arapça
Gariblerin Sevdası
Gazali Ve Nedensellik
Gaziantep Deyince
Geçmişten Günümüze Konya Keçeciliği
Geçmişten Günümüze Sille Albümü
Gelenek İnançlarıyla Uludağ'ın Arka Yüzü
Gelenekten Moderne Mistik İzler
Gençlerle Başbaşa
Genetiği İle Oynanmış Kavramlar Ve Aile Medeniyetinin Sonu
Gibi
Gönül Bahçem
Gönül Destanı
Guruba Yaklaşırken
Güçlük Nerede?
Gül Anne
Gül Kitabı
Gülbangler
Güldeste-i Riyaz-i İrfan Ve Vefeyat-ı Danişveran-ı Nadiredan
Gülşen-i Tevhi'den Hikayeler Davud-ı Halveti
Güneydoğu'da Töre ve Kan Davaları
Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu
Hace Muhammed Lutfi Hayatı,Şahsiyeti ve Eserleri
Hacı Bayram-ı Veli
Hacı Bektaş Veli Dergisi
Hacı Bektaşi Veli
Hacı Bektaşi Veli
Hacı Bektaşi Veli
Hakiki Görünüş
Halep Uluslararası Mevlana Günleri
Halil Nihat Boztepe
Hamid-i veli Minberinden Hutbeler
Hamidiye
Harici Edebiyatı
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Hasan Keyf
Hattat Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri
Hattat Hüseyin Öksüz
Hayal Dağım Şiirler
Hayali Bey Divanının Tahlili
Hayatım Beykoz
Hocazade Ahmet hilmi Efendi'nin Ceride-i Sufiye'de Yayınlanan Makaleleri Üzerine Bir İncelenme
Hükm-ü Şerif
Hürriyetin Elifbası
Hüseyin Azmi Dede
Hüseyn-i Baykara Divan'ından Seçmeler
Hz Muhammet Mustafa
Hz.Mevlana'yı Anma Törenleri (1942-1974)
İbni Sina Ve Thomas Aquinas'ta Kötülük Problemi
İki dost hükümdar
İki Kuran Sözlüğü Luğat-ı Ferişteoğlu ve luğat-ı İlahi
İlahi Komedi
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlahiyat Fakültesi Dergisi
İlahiyat Fakültesi Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi
İlkçağ Felsefesi Tarihi
İman Ve İsyan Şairi Mehmet Akif
İmaret
İmaret
İmaret Dergisi İnanç ve Şehir
İsfalt Yol Kültürü
İslam Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri
İslam Medeniyetinde Bağdat Uluslararası Sempozyum
İslam Sanat Ve Estetik
İslam Sanatı Ve Estetiğin Temelleri
İslam Sanatı Ve Estetiğinin Temelleri
İslam Şiir Anıtlarıdan
İslam Tarihi
İslam Tarihi Ve Medeniyetinde Şanlıurfa
İslam Tarihinin Problemleri Kolokyumu
İslam Tarihinin Problemleri Kolokyumu
İslam Tasavvuf Tarihi
İslam Tıbbı ve Hastanelerine Katkı -Adudi Hastahanesi Tarihi
İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf
İslam Ve Sanat
İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis
İslam'da Edeb
İslam'ı Okumaya ve Öğrenmeye Nereden Başlamalı
İslamcı Bir Şairin Romanı Mehmet Akif
İslami Türk Edebiyatı
İslami Türk Edebiyatı
İslamiyette Evrensellik
İsmail Beliğ Nuhbetü'l-Asar Li-Zeyli Zürdeti'l-Eş'ar
İsmail Bey ve Gaspıralı Ve Ziya Gökalp Senpozyumları Bildiriler
İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları
İstanbul Sarayları
İstanbul'a Dair
İstanbulu'n Ortası
İstem
İstem
İstem
İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri Şiirlerinin Açıklaması
İstiklal Marşının Hikayesi
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy
İşaret taşları
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
İznikli Eşrefoğlu Rumi`nin Menkıbeleri
İznikli Eşrefoğlu Ruminin Hayatı-Eserleri ve Divanı
İznikli Gönül Adanı Eşrefoğlu Rumi
Kaçkınlar
Kadı Sicilleri Işığında Konya'da Yapılan Vakıflar (1650-1910)
Kadı Sicillerinde İstanbul
Kahramanmaraş El SAnatları
Kahramanmaraşlı Şairler Antoloji
Kamus-ı Türki
Kamus'l-A'lam
Kanuni Sulta Süleyman'a Yazılan Kasideler
Kanuni Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı
Karacaoğlan
Kardan Baba
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü
Kaşgarlı Mahmut
Kavramlar Ve Yorumlar
Kaybolan Çeşmeler
Kaygusuz Abdal Seçmeler
Kazancızade Emin Edib Hayatı Şiirleri
Kerbela Mersiyeleri
Kırım Kültür Evi
Kırk Kanatlı Bahçe
Kilise Ataları Tarafından Kutsal Ruhun Kavalı Olarak Adalndırılan Süryani Mor Efremin Şiiirler
Kitab-Aşk
Kitabı Mukaddes
Klasik Azerbaycan Edebiyatı-İskendername
Klasik Edebiyat Bilgisi
Klasik Mantık
Klasik Türk Şiirinde Aşere-i Mübeşşere
Konya 'da Dünya 'da Mevlana Ve Mevlevilik
Konya 'nın Kırk Çarşı Ve Pazarı
Konya 'nın Kırk Gezilecek Yeri
Konya 'nın Kırk Giyimi
Konya Alimleri ve Velileri
Konya Ansiklopedisi
Konya Ansiklopedisi
Konya Folkloru
Konya Kadı Sicili
Konya Karatay Medresesi Yazı İncileri
Konya Kitabı 14
Konya Mahalleleri Tarihi
Konya Merkezdeki Manevi Halk İnançlarının Dinler Tarihi Ve Din Fenomolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Konya Semt Mahalleri -1
Konya Tarihi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya Vilayeti Sal-Namesi
Konya'nın Kırk Çocuk Oyunu
Konya'nın Kırk Tekkesi
Konyalı Şem'i Hayatı,Edebi Şahsiyet Ve Divanı
Koyunoğlu Müzesinde Bulunan Halı ve Kilimler
Kumanova Zeytinburnu'na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk
Kur'an'da Kader Takdirin Anlamı ve Sünnetullah
Kuran Surelerinin Kimliği
Kuran-ı Kerim Meali
Kuran-ı Kerim'e Göre Peygamberler Ve Tevhid Mücadelesi
Kuran-ı Kerim'in Türkçe Anlamı
Kuş Sofrası
Kutsal Kitap Dizini
Kül Tegin
Külliyat-ı Divanı Fuzuli
Kültür Armağanı
Kültür Köprüsü
Kültür Köprüsü Kurduk Bağcılar'dan Berat'a
Kültür Tarihimizde Gizli Diller Ve Şifreler
Kültür-Sanat Yazıları
Künhü'l-Ahbar
Ladikli Aşık Ahmit Hüdai
Laleden Gülden İlhamlar
Latifi Tezkiretü'ş-şu'ara Ve Tabsıratü'n-nuzama
Leta'if Nasreddin Hoca Fıkralarının İlk Baskısı
Liseler İçin Edebiyat Ders Kitabı
Magtymguly
Mahabbet-i Name
Mahalle Mektebi
Mahalle Mektebi
Mana ne Mefhumuyla Mesneviden Parıltılar
Mecali-i Seb'a Yedi Vaaz
Mecmua Mevlidan
Mehmet Akif Dönemi Ve Çevresi
Mekanlarla ve Olaylarla Topkapı Sarayı
Mektubat- Hulis'i Darendeli
Menakıbnameler
Meram Kitabı
Merhaba
Mersiye
Merv
Mesnevi
Mesnevi
Mesnevi Gül Bahçesi
Mesnevi Mektupları
Metin Tahlillerine Giriş/1
Mevlana
Mevlana Bibliyografyası
Mevlana ve Sultan Veled'in Türkçe Şiirleri
Mevlana'dan Hikayeler
Mevlevi Mutfağı
Mevlid .(vesiletü`n-necat)Süleyman Çelebi
Mevlid-Name
Mevlüdün-Nebi
Milli Saraylar
Milli Saraylar
Milli Saraylar
Milli Saraylar
Milli Saraylar Belgeler
Mim Şiirleri
Minyatürlerle Hz. Mevlana Ve Ailesi
Misali Büyük Türkçe Sözlük
Modern Çağ'da Ahlak /Sempozyum
Modern Türkiye'nin Oluşumu
More To Read
Motif Halk Oyunları Eğitim Ve Öğretim Vakfı Dergisi
Muğlalı Şahidi İbrahim Dede Tuhfe-i Şahidi
Muhammediyye
Muhammediyye
Muhubbi Divanı Kendi Hattıyla
Mukaddimetü'l-Cezeri ve Tercümesi
Muvakkit-Zade Pertev Sivanı
Mükemmel Örnek Hz. Muhammed (S.A.V)
Münacat Antolojisi
Mütefekkir
Müzenin SaSAklı Hazinesi Konya Anıtları
Naatinin Edhem ile Hüma Mesnevisi
Nabi Divanı
Nabi Divanında Sosyal Hayata Hikmetli Bakış
Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca Üzerine Yazılar
Nebevi Mesajın Evrenselliği- Siret Sempozyumu
Necati Beg Divanı
Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
NEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
Nev'i Divan'nın Tahlili
ney
Oğlanlar Şeyhi İbrahim
Orta Asya'dan Esintiler(fotoğraf Albümü)
Oryantalizm Oksidentalizm ve Sanat
Osmalı Mevludleri
Osmalı Türkçesi Grameri 3
Osmanl`dan Günümüze Tapu Arşiv
Osmanlı Dersiamları
Osmanlı Devletinde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları
Osmanlı Devletinde Şehhülislamık
Osmanlı Edebiyatı Ders notları Mehmed Akif Ersoy
Osmanlı İlim ,Düşünce Sanat Dünyasında Balkanlar
Osmanlı Sultanlarından İki Cihan Sultanı'na Na'atlar
Osmanlı Şiir Tarihi
Osmanlı Tılsım Mühürleri Haluk Perk Koleksiyon
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi Metinleri 2.
Osmanlı Türkçesine Giriş
Osmanlı Türkçesine Giriş
Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş
Osmanlıca
Osmanlıda Müceddidilik
Öbür Yanım
Ömrümden Uzun İdealleim Var
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi
Ötelerden 33 Kişi
Özgürce Şiirler
Özlenen Şafak
Peygamber Dostları Örnek Nesil
Peygamber Efendimiz
Peygamber Efendimiz (S.A.V)
Peygamber Gibi Yaşamak
Peygamberimi Öğreniyorum
Peygamberimiz Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku
Pir Aşkına
Poetika
Pontus Meselesi
Posta Kodu Aşk
Prof.Dr.Abdül Karahan Anısına 1. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu
Prof.Dr.Ali Nihad Tarlan'ın Makalelerinden Seçmeler
Rahmı-i Harput-ı Divanı
Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri
Rıza Tezkiresi
Rind İle Zahid
Risaletün-Nushiyye ve Divan-ı Yunus Emre
Robinson Crusoe
Rubailer
Ruhnama
Saat Kitabı
Safahat
Safahat
Saim-Name Bir Adın Hikayesi
Sanat Eserleriyle Vurulan Kur'an Mührü
Sanlıurfa and The Surroundings Area
Saray-ı Hümayun Topkapı Sarayı
Sardelye Sokağı
Seçma Yaratmalar
Seheriyyat
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sema-hane-i Edeb
Sesiyen-i Evliya
Sessiz Yaşadım
Sevgili Evrensel Mühendisi Mevlana
Seyir Kültür-Sanat Ve Edebiyat Dergisi
Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi
Sıratımüstakim Mecmuası
Sırların Dili
Sille Düşleri
Sille Kültür Vadisi
Sille Masalları
Sivaslı Sufi Şair Ahmeed Suzi ve Dönemi
Soğanlıdere çanakkale destanından bir yaprak
Somuncu Baba Ve Kültür Çevresi
Son Pişmanlık
Sözlü Anlatım Nasıl Konuşabilirim?
Su Medeniyeti Sempozyumu
Subhi-Zade Aziz ve Divanı
Sufi Araştırmaları
Sultan Aziz
Sultanşehir Kültür Sanat Dergisi
Sun'ullah-ı Gaybi Divanı İnceleme - Metin
Şaiir Nabi Bibliyografyası
Şair Mütevekkilleri
Şair Şeyhülislam Arif Hikmet Beyfendi Hayatı,Eserleri,Şiirleri
Şair Türk Yıldızları
Şair ve Patron
Şairlerin Dilinden
Şanlıurfa Çarşıları-hanlarıVe Elsanatları
Şanlıurfa Evliya ve Alimleri
Şanlıurfa Mezar Taşları
Şark İslam Klasikleri/ Hafız Divanı/ Şirazi
Şarkiyat Mecmuası
Şarkiyat Mecmuası
Şefaat Ya Resulallah
Şefkat Estetiği Kuşevleri
Şehir Sokak Hafıza
Şemsettin Sivası Divanı'ndan Seçmeler
Şeyh Ahmed-i Antaki
Şeyh Galib Divanı
Şeyh Galib Divanı
Şeyh Galib Hüs Ü Aşk
Şeyh Galip Divanından Seçmeler
Şeyh Halid Divanı
Şeyh Hayat El-Harrani ve Harran
Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri
Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri
Şiir Tahlili Teori-Uygulama
Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı
Şiirin Sultanları
Şiirler ve Makaleler
Şiirlerim
Şurkav Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih Dergisi
Tarih Boyunca İstanbul'un Park Bahçe Ve Kokuları Egzotik Ağaç Ve Çalıları
Tarihi Odalar
Tarihi,Kültürü ve Folklorü ile Eğirdir
Tasavvuf
Tasavvuf
Tasavvuf
Tasavvuf
Tasavvuf Akademesi İle Konuşmalar
Tasavvuf Dergisi
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi
Tasavvuf Tarihi
Tasavvufi İncelikler
Tecelli Ve Divanı
Tefsirde İsrailiyat
Tekke Kapısı
Tenbihaneler
Teşrifat ve Teşkilatımız
Tevhidin Yurdu Kuran-ı Kerim Atlası
Tezkire-İ Şu'ara-i Yümni
Tezkire-i Şuara-yı Bağdad
Tezkire-İ Şuu'ara-yı Mevleviyye
Tezkiretü'ş-Şu'ara
Tezkiretü'ş-Şu'ara
Tezkiretü'ş-Şu'ara Salim Efendi
The Firm
The Pelican Brief
The Urban Fabric And Traditional Houses Of Kirkuk
Toprak Ana
Tuhfe-i Naili Divan Şairlerinden Muhtasar Biyografileri
TURKSOY 1. Foroğrafçılar Buluşması Kapadokya'da Beş Gün
Türk Ailesinin Yaşadığı Mekanlara/Konutlara İlişkin Eğilimler Belgesel Fotoğraflar
Türk Cilt Sanatı
Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri
Türk Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine
Türk Dili
Türk Dili
Türk Dili
Türk Dili
Türk Dili Aylık Dil Dergisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili Yzılı Anlatım Sözlü Anlatım
Türk Dünyası Atlası
Türk Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyatı Tarihi
Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3-Tip Tahlili
Türk Edebiyatında İlk MUtasavvuflar
Türk Edebiyatında Manzum Mi'rac Nameler
Türk Edebiyatında Mu'amma
Türk Edebiyatında Muhammes
Türk Edebiyatında Naatlar
Türk Edebiyatında Tabiat
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Tarihinde Ve Geleneğinde Seyyit battal Gazi Ve Battalname
Türk Kültür Ve Edebiyatı
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli
Türk Sanat Müziği
Türk Sinemasında Urfa
Türk Şiirlerinde Hz.Peygamber
Türk-İslam Edebiyatı Türkçe Dini Metinler
Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalarb Dergisi
Türkçe Sözlük
Türkiye 2. Ahlak Şurası
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
Türkiye Mektupları
Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Ve Hareketi
Türkiye'nin Kimlik Arayışı
Türklerin Manevi Gücü
Türksoy 2. Fotoğrafçılar Buluşması Alem Gider Mersin'e
Ulu Arif Çelebi Divanı
Ulusal .kurtuluş Savaşı'nda Eğirdir
Uluslararası Bosna Hersek Konferansı
Uluslararası Bosna- Hersek Konferansı
Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu
Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu
Uluslararası Efe Hazretleri Sempozyumu Sergi Albümü 2013
Uluslararası Hace Muhammed Lutfi Sempozyumu
Uluslararası Osmanlı Dönemin'de Maraş Sempozyumu
uluslararası Türk Ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu
Urfa Türkülerinin Dil Ve Anlatım Özellikleri
Urfa'da Mevlid Ve İlahiler
Urfa'Fotoğraflarla Evvel Zaman İçinde...'
Urfalı Şair Abdi
Uygulamalı Osmanlı Türkçesi
Uzun Çarşı Uluları
Uzun Hikaye
Üç Aylık Düşünce dergisi Eski Yeni
Üç Bülbülden Güller Efendisine /Darende 'de Okunan Üç Mevlid-i Şerif
Ümmet Çağı Türk Edebiyatı
Üniversite Bülteni
Üniversite Bülteni
Üniversite Gençliğinin Değişen Din Anlayışı
Üniversiteler İçin Türk Dili
Üniversiteler İçinTürk Dili ve Kompozisyon Bilgisi
Üveys ile Giydim Hırka
Vakıflar Dergisi
Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy
Veli Ertan
Veli Ertan
Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem Ve Beceriler
Yahya Kemal'in İstanbul'u
Yakuttan Tarihler
Yardım Ahlakı
Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1
Yazılı Anlatım El Kitabı
Yazılı ve Sözlü Anlatım
Yazıyorum Öyleyse Varım
Yeni Tarama Sözlüğü
Yeniden Söylenen
Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram
Yetim Şiiirleri Antolojisi
Yitik Masumiyet
Yoksulluk
Yunus Emre Divan Seçmeler
Yunus Emre Divanı
Yunus Emre Divanı
Yunus Emre Divanı
Yunus Emre'de Allah - Alem -İnsan Münasebeti
Yürüyüş
Yüzyıllık Beykoz Hikayeleri
Yüzyıllık Türk Şairleri Antolojisi
Zamanı Aşan Taşlar
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
Zeytinburnu Yollar Ve Kapılar
Zeytinburnunda Bir aşık İsmail Azeri
ARAMA
 


BAĞLANTILAR
İlahiyat Web Otomasyonu
Bologna Veri Girişi
Bologna Information Package
Lisans Akademik Personel Girişi
Lisansüstü Akademik Personel Girişi
Lisans Öğrenci Girişi
Lisansüstü Öğrenci Girişi
İlahiyat Öğrenci Girişi
Üniversite E-posta Servisi
Yordam Katalog
Katalog Tarama (Eski)
Ödünç Kitap Takibi
Üniversite Tanıtım Videosu
Fakülte Tanıtım Videosu (Türkçe)
Fakülte Tanıtım Videosu (Arapça)
2014-2015 Akademik Takvimi
Hazırlık Yoklama Girişi
Hazırlık Öğretim Elemanı Girişi
Hazırlık ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 42090 Meram / KONYA
Tel: (0 332) 323 82 50 Faks: (0 332) 323 82 54 E-posta: ilahiyat@erbakan.edu.tr